Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Paściak
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

faks   77 70 70 988

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»

Akceptujemy płatności kartami

Adwokatura PolskaAdwokat Aleksandra Paściak ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w zakresie prawa, w dniu 18 maja 2006r. obroniła pracę magisterską pt. "Postępowanie adhezyjne" uzyskując tytuł magistra prawa.

Aplikację adwokacką odbyła w Opolskiej Izbie Adwokackiej w ustawowym 3,5 letnim okresie, zakończoną złożonym w dniach 29 czerwca - 2 lipca 2010r. egzaminem adwokackim. Ślubowanie adwokackie złożyła przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w dniu 3 listopada 2010r.

Aktualnie wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.