Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Paściak
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»

Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard, Maestro, REVO

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Adwokatura PolskaAdwokat Aleksandra Paściak jest członkiem Izby Adwokackiej w Opolu, własną Kancelarię utworzyła 2 grudnia 2010r. i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez  Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

Adwokat Aleksandra Paściak szkolenia zawodowe odbywa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych, we własnym zakresie. 

Adwokat Aleksandra Paściak była patronką kilku absolwentów prawa oraz studentów prawa (Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiego, Opolskiego) z których wszyscy są już adwokatami lub radcami prawnymi.

Adwokat Aleksandra Paściak posiada liczne zainteresowania, z dziedzin sztuk artystycznych, języków obcych, nauk ścisłych, obcych kultur, kultury europejskiej, lubi podróżować, nadto chętnie podziela artystyczne zainteresowania najbliższych: sztuki wizualne, literackie, muzyczne. Jest zadeklarowaną hobbystką świata mody, zdrowia, sportu i urody, a przy tym tzw. psiarką! Lubi miejską jazdę na rowerze, zamieniać taras w ogród, wycieczki górskie, odpoczynek na obszarach wodnych, koktajle warzywno-owocowe …

Adwokat Aleksandra Paściak została adwokatem po ukończeniu aplikacji adwokackiej, którą odbyła w Opolskiej Izbie Adwokackiej będącej w porozumieniu szkoleniowym z Wrocławską Izbą Adwokacką, zakończonej egzaminem adwokackim złożonym w czerwcu i lipcu 2010r. Ślubowanie adwokackie złożyła przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w dniu 3 listopada 2010r.

Aplikację adwokacką adwokata Aleksandry Paściak poprzedzały jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo w zakresie prawa, ukończone uzyskaniem tytułu magistra prawa i obroną pracy magisterskiej pt. "Postępowanie adhezyjne" w dniu 18 maja 2006r.

Adwokat Aleksandra Paściak jeszcze nosząc nazwisko panieńskie Gołąb w trakcie swoich studiów prawniczych zajmowała się prawem w praktyce w ramach praktyk studenckich w jednej z Kancelarii Radców Prawnych w Opolu, Prokuraturze Rejonowej w Opolu, Klinice Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adwokat Aleksandra Paściak pochodzi z rodziny z tradycjami wykonywania zawodów wymagających powołania: prawniczych, lekarskich, dziennikarskich, nauczycielskich, artystycznych, a także przedsiębiorców.