Firmy
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»

Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard, Maestro, REVO

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandra Paściak kierując pomoc prawną stałą lub doraźną tak dla małych, średnich i jak i dla dużych podmiotów gospodarczych, a także podmiotów non profit może świadczyć w szczególności:

  • reprezentację przed sądami i urzędami we wszystkich instancjach i etapach postępowania, także w trakcie postępowania egzekucyjnego (sądami powszechnymi, w tym e-sądem, w e-trybie, administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami)
  • Szkolenia prawne z wszelkich dziedzin prawa wg aktualnych i nadchodzących stanów prawnych z uwzględnieniem praktycznych sposobów rozwiązywania problemów, zgłębiania teorii i doktryny prawa
  • sporządzanie umów i kontraktów jak również źródeł prawa pracy (np. postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy)
  • badanie, opiniowanie i regulowanie stanów prawnych, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego, prawa pracy
  • doradztwo prawne

Pomoc prawna świadczona jest przedsiębiorcom niezależnie od formy prawnej w jakiej wykonują działalność gospodarczą, a to

  • osobom fizycznym, podlegającym wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • osobom prawnym (spółki handlowe, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, związki wyznaniowe, fundacje itp.) oraz
  • jednostkom organizacyjnym, niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (osobowe spółki handlowe, kapitałowe spółki handlowe "w organizacji", wspólnoty mieszkaniowe).

Wysokość opłat za czynności adwokackie ustalana jest każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia, uwzględniając indywidualny charakter sprawy, a to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Opłaty należy wnosić z góry, po doliczeniu podatku VAT.