Uwaga!
Kontakt bieżący z adw. Aleksandrą Paściak: tel. kom. +48 504734620 e-mail: adwokat@apasciak.pl
„Dziś nie mogę się z Państwem spotkać, skontaktujmy się inaczej, jeszcze dzisiaj.”
Kancelaria ogranicza bezpośrednią obsługę klientów. Prawdopodobnie nawet do końca kwietnia br. proszę aby wszelkie sprawy w Kancelarii załatwiać przez Internet i telefon.
Bezpośredni kontakt tylko w uzasadnionych sytuacjach w sprawach najbardziej pilnych. Wynika to ze stanu epidemii.

Aleksandra Paściak, adw. Właściciel Kancelarii Adwokackiej Adwokata Aleksandry Paściak

zamknij
Adwokat Opole
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Aleksandra Paściak

ul. Plebiscytowa 3/3

45-359 Opole

woj. opolskie

tel.    77 40 33 507

tel. kom. 504 734 620

email:

więcej»

Akceptujemy płatności kartami VISA, MasterCard, Maestro, REVO

Pomoc prawna przez telefon i Internet

Przez telefon

Przyjmowanie zleceń pomocy prawnej.
Obsługa wcześniej zleconych umów pomocy prawnej.
Doraźne konsultacje po WPŁACENIU/PRZELANIU kwoty ustalonej ceny (zwykle 250 pln brutto / 500 pln brutto lub innej ustalonej indywidualnie).

tel. kom. +48 504 734 620

Przez Internet (e-mail, FB, WhatsApp, Skype)

Przyjmowanie zleceń pomocy prawnej.
Obsługa wcześniej zleconych umów pomocy prawnej.
Doraźne konsultacje po WPŁACENIU/PRZELANIU kwoty ustalonej ceny (zwykle 250 pln brutto / 500 pln brutto lub innej ustalonej indywidualnie).

www.facebook.com/Adwokat.Aleksandra.Pasciak.Opole

Spotkanie przez videorozmowę po WPŁACENIU/PRZELANIU kwoty 250zł lub innej ustalonej indywidualnie.
WhatsApp: +48504734620, Skype

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY:

Od umowy pomocy prawnej zawartej poza siedzibą Adwokata można odstąpić bez podania przyczyny i bezkosztowo w terminie 14 dni, co należy zrobić wysyłając wiadomość lub w rozmowie, po tym czasie prawo to wygasa. Nie można odstąpić od umowy wykonanej.


Pełne informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy / pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba że umowa została wykonana przed tym czasem.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Adwokata o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo/wiadomość wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, komunikatorem, przez telefon).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby wykonać umowę przed upływem 14 dni trzeba zażądać tego pisząc np. Żądam wykonania umowy natychmiast bez oczekiwania na upływ terminu 14 dni do dostąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez mnie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 -  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 -  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 -  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 -  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 -  Adres konsumenta(-ów)

 -  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 -  Data (*) Niepotrzebne skreślić.


POUCZENIA GIODO RODO:

Wyłącznym administratorem danych osobowych Klienta oraz innych osób ujawnionych ws. jest Adwokat Aleksandra Paściak, dane są chronione i nie udostępniane w jakikolwiek sposób niezwiązany z wykonywaniem umowy, dane są i będą przechowywane tylko w celu związanym z  wykonaniem umowy co obejmuje dochodzenie rozliczeń przez Adwokata, Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych. Klient ma możliwość zmiany danych osobowych w każdej chwili. Klient ma obowiązek informowania Adwokata wobec zmiany danych osobowych. Adwokat dokonuje niezwłocznego usuwania zapisów danych osobowych po roku od zakończenia wykonywania umowy z wyjątkiem danych koniecznych dla praw Adwokata. Klient ma prawo otrzymać zaświadczenie o danych udostępnionych Adwokatowi jednokrotnie nieodpłatnie, a następnie za kwotą 250 pln brutto.